IFRS 16 workshop med de ledende revisjonsselskap

IFRS 16 er en omfattende regnskapsstandard å implementere med mange valg og vurderinger.

 

Vi tilbyr workshops basert på vår ShareControl Contract IFRS 16 løsning sammen med de ledende revisjonsselskap.

Vi går gjennom kontrakter dere har registret i vår løsning og diskuterer temaer som

  • Hva skal inngå i minimum lease payment
  • Hvilken periode skal man legge til grunn
  • Diskonteringsrente
  • «Non lease Component»
  • Kortsitige avaler og leie av eiendeler med lav verdi
  • Vesentlighetsbetraktninger
  • Opsjoner og termineringsklausuler
  • Hva bør man presentere ovenfor ledelsen, hvilke analysemuligheter har man i modellen
  • Regnskapsrapportering – selskap og konsernregnskap
  • Skatt og merverdiavgift

Workshop er en halv eller en hel dag og kan holdes på norsk eller engelsk.

Kontrakt og IFRS 16 portal - Styreportal – Økonomiportal – Oppslag - Avstemming
Digitale løsninger for din bedrift. SharePoint på Office 365 er plattformen for effektiv samhandling. Ferdige fagløsninger i SharePoint gir ønsket struktur og funksjonalitet. Kom enkelt i gang med Add-ins og ha alltid full innsikt og kontroll.


Powered by
Office 365
Samarbeidspartnere