Virtual Data Room

ShareControl Virtual Data Room er en portalløsning som gir dere en kontrollert og effektiv due diligence prosess. Sikker håndtering av alle dokumenter ved samhandling og deling utenfor virksomheten.

Sett virtuelle datarom tilgangsrettigheter for enkeltbrukere. Spor aktivitet med varsling slik at du alltid vet nøyaktig hvem som ser hvilke filer og når.

Verktøyet du behøver i forbindelse med deling av informasjon ved større transaksjoner (M&A) og restruktureringer. Lav brukerterskel som våre andre SharePoint add-ins.

Kontakt oss for mer informasjon og presentasjon av vår dataromløsning.

Demonstrasjon

Be om demo av løsningen

Powered by
Office 365