ShareControl Kunnskapsoppslag

ShareControl Kunnskapsoppslag gir deg tilgang til faglig støtte innen regnskap, skatt/mva og selskapsrett med linker til relevante lover, regler og forskrifter. Benytt søkefunksjonalitet og lenker for oppslag. (Oppslaget referer til offisielle kilder som skatteetaten og lovdata og dekker ikke personbeskatning, og heller ikke spesialregler innen jordbruk, fiske, etc.)

ShareControl Kunnskapsoppslag får du både i web-versjon og som en integrert del i våre add-ins.

Presentasjonsvideo

Prøv eller bestill kunnskapsoppslag i web-versjon

Bestill uten forpliktelse i 15 dager

Er du add-in kunde?

Kunnskapsoppslaget er en integrert del av ShareControl add-ins til Office 365. Du får tilgang til det samme oppslaget, men våre SharePoint add-ins til Office 365 gir i tillegg tilgang til funksjonalitet for deling, sortering, søking, versjonshåndtering og låsing av dokumenter. Du finner kunnskapsoppslaget ved å trykke på "Oppslag" knappen nede til høyre i våre add-ins.


ShareControl Avstemming

ShareControl Avstemming hjelper å effektivisere regnskapsavslutningen. Vi har en rekke Excel-maler for eksempel avstemming av lønn, konsernmellomværende, bank, driftsmidler, kundefordringer, merverdiavgift, og flere.

ShareControl Avstemming i Excel får du tilgang til via vårt kunnskapsoppslag (enten i web-versjonen eller i våre add-ins).

Du får tilgang til fullversjon av malene ved registrering. Bestill her eller kontakt oss. Malene krever Excel 2013 eller nyere.

Presentasjonsvideo

Fordeler

  • Effektiv gjenbruk og oppdatering mot saldoliste gir effektiv avstemming.
  • Avstemming/spesifikasjon for en eller flere konti for hele året i et Excel-ark, lettere å gjennomgå og gir bedre oversikt.
  • Kopier fra periode til periode i et tastetrykk.
  • Oppdater saldo automatisk fra saldoliste.
  • Flere språkvalg i skjema.
  • Avstemming av lønn-, arbeidsgiveravgift og skattetrekk i en operasjon.
  • Oversiktlig mva avstemming med direkte innhenting av saldo fra hovedbok.
  • Formålstjenlig utforming og design.
  • Effektiviser arbeidsprosesser og internkontroll ved å kombinere Excel-malene med ShareControl Finance.

Er du ShareControl Basic, Basic+ eller Finance kunde?

Dere som er kunde på nevnte add-ins kan bestille tilgang til ShareControl Avstemming mot en tilleggspris. Se bestillingssiden for prisoversikt. Du finner kunnskapsoppslaget og avstemmingsmalene ved å trykke på "Oppslag" knappen nede til høyre i våre add-ins.