Bestilling prøveabonnement - 15 dager uten forpliktelser

Ved prøveperiodens utløp tar vi kontakt, og dersom dere ønsker å fortsette med løsningen vil vi sende dere tilbud og forslag til kontrakt.
Vi henviser til forretningsvilkår og priser nederst på siden.

Har du ikke Office 365? Det er kun de aktive brukerne av våre løsninger som behøver lisens.
Alle våre løsninger fungerer på det rimeligste Office 365 abonnementet og oppover. Se her for valg av Office 365 lisens.

Produkter

For en sammenligning av de ulike produktene se vår Produkttabell.

For pristabell se nederst på siden - klikk her

Vi utvikler og leverer også skreddersydde løsninger til kunder som ønsker det. Og vi bistår i de tilfeller kunder ønsker å utvikle en egen løsning i SharePoint. Enten løsningen bygges fra «grunnen av» eller videreutvikles fra en annen basis løsning.

Vår prosjektmetodikk er basert på  Prince2. Vi kan være støttefunksjon og bistå med vårt konsulentmiljø i delleveranser og være tilleggsressurser når det er ønskelig. Ta kontakt så kan vi fortelle hva vi kan bidra med.

ShareControl produkter
ShareControl Basic
ShareControl Avstemming
ShareControl Board
ShareControl Contract
ShareControl Board
ShareControl Contract
ShareControl Contract
ShareControl Board
ShareControl Contract and IFRS 16
ShareControl Controller
ShareControl Board
ShareControl Contract
ShareControl Finance
ShareControl Avstemming
ShareControl Board
ShareControl Contract
ShareControl HR-portal
ShareControl Kunnskapsoppslag
ShareControl Avstemming
 ∟ ShareControl Avstemming
ShareControl Kunnskapsoppslag
ShareControl Avstemming (i add-in)

Kontaktperson

Firmaopplysninger

Bekreftelse


Her finner du de generelle forretningsvilkårene for lisensen.
(Gjelder ved eventuelt kjøp etter prøveperioden).

Priser

Vi utarbeider tilbud som passer dere og deres behov. Veiledende priser vises nedenfor. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

Vi har en trappetrinnmodell for prisrabatt som slår inn ved kjøp av flere produkter og når totalt antall brukere overstiger gitte antall.

ShareControl add-in produkter
ShareControl Basic kr 169,- etablering kr 4800,-
ShareControl Board kr 169,- (styremedlem) kr 35,- (varamedlem) kr 507,-     (+ etablering kr 5800,-)
ShareControl Contract kr 169,- kr 50,- (lesetilgang) kr 507,-     (+ etablering kr 4800,-)
ShareControl Contract and IFRS 16 kr 399,- kr 100,- (lesetilgang) kr 1197,-   (+ etablering kr 7800,-)
ShareControl Controller kr 109,- etablering kr 4800,-
ShareControl Datarom fra kr 5800,- for 20 brukere
ShareControl Finance kr 339,- kr 1017,-   (+ etablering kr 7800,-)
ShareControl HR-portal kr 139,- kr 30,- (lesetilgang) kr 417,-   (+ etablering kr 4800,-)
ShareControl Prosjektportal kr 109,- kr 30,- (lesetilgang) kr 327,-   (+ etablering kr 4800,-)
ShareControl øvrige produkter
ShareControl Kunnskapsoppslag Gratis
 ∟ ShareControl Avstemming kr 109,- kr 3000,-
ShareControl Avstemming (i add-in) kr 79,- kr 1000,-

Grunnpakke inkluderer 3 lisenser (en administrator + to ordinære aktive brukere).

Vi har pakkepriser og økende rabattkurve til bedrifter med flere aktive brukere. Kontakt oss derfor slik at vi får beregnet pris for deres behov.

Vi tilbyr også ulike konsulentpakker som opplæring, design og planlegging, og annen faglig bistand.

Skreddersydde løsninger tilbys på forespørsel og vil avhengig av størrelse være basert på forhold som innsamling av data, forstudie, behovsvurdering, og lignende.

Etablering av produktet Avstemming omfatter klargjøring av et utvalg avstemmingsskjema med lenke til saldoliste som tilfredsstiller vårt formatkrav, samt en times opplæring via Skype eller besøk i Oslo. Vi behøver da tilgang til selskapets lagringssted (Office 365 eller filserver) via innlogging eller TeamViewer.