Struktur på bedriftens arbeidsplass i SharePoint

En forhåndsdefinert og fleksibel arbeidsplass for økonomi og regnskap, styrepapirer og kontrakter. Dokumenter, oppgaver, kunnskapsoppslag og finanskalender på en nettside. Enkel tilgang til SharePoint funksjonaliteten du trenger. Start umiddelbart å arbeide i din SharePoint løsning.

ShareControl er utviklet av personer med lang erfaring innen regnskap og økonomi og utnytter eksisterende funksjonalitet i SharePoint. Utviklingskostnaden deles på alle brukere. Produktet leveres i flere versjoner.

Få tilgang til forhåndsdefinert struktur utarbeidet av ShareControls fagpersoner i samarbeid med anerkjente revisjonsselskap.

Få bedre struktur på bedriftens dokumentasjon og forenkle gjenfinning av virksomhetskritisk dokumentasjon.

Få bedre oversikt over regnskapsav slutningsprosessen, låsendelig dokumentasjon, gi enkelt tilgang til revisor og regnskapsfører.

Hva er ShareControl?

ShareControl er løsning basert på SharePoint. ShareControl gir en unik tilgjengelighet og mulighet for orden på all dokumentasjon for din bedrift og kan tas i bruke uten ytterligere tilpasning av SharePoint.

ShareControl er svært fleksibelt, og kan raskt tilpasses din virksomhet.

Forhåndsdefinert bibliotekstruktur for regnskap, regnskapsrapporter, avstemminger, korrespondanse, rapporter, skatt, mva, bank, lønn, kontrakter, styre og generalforsamling.

Muligheter i ShareControl

- Virksomhetskritisk informasjon er alltid tilgjengelig, også på mobil og nettbrett

- Kunnskapsoppslag som gir tilgang til aktuelle bestemmelser på relevante områder

- Finanskalender med tidsfrister fra myndighetene som kankombineres med bedriftens interne frister

- Orden i styrepapirer

- Oversikt over kontrakter og utløpsdato

- Del bedriftens arkiv med eksterne

- Egen side for revisor for tilgang tilrevisjonsdokumentasjon

- Du kan tildele andre oppgaver og følge opp status

- Jobb på samme dokument og del det via link istedenfor som epostvedlegg

- Låse endelige versjoner av dokumenter og mapper

- Enkelt å kopiere dokumenter til nye perioder

- Merk dokumenter i de ulike prosesser

- Skann og del dokumenter med regnskapsfører

- Samme dokumentarkiv for alle selskaper og enkel mulighet til å søke dokumentasjon på tvers av selskapsstruktur

- Link til andre webbaserte system som regnskap, oppslagsv erk, etc.

- Tilgang for ansatte til interne retningslinjer og prosedyrer på samme arbeidsflate

- Kan tilbys på flere språk

Kontakt oss

Share Control AS
Akersgata 45, 0158 Oslo
post@sharecontrol
www.sharecontrol.no

Terje Glesaaen, tlf. 4695 5165
E-post: tg@sharecontrol.no

Ragnar Bryne, tlf. 4160 9779
E-post: rb@sharecontrol.no

Torgeir Johannessen, tlf. 4100 4300
E-post: tj@sharecontrol.no

Alex Pedersen, tlf. 4668 2222
E-post: ap@sharecontrol.no

DIN ARBEIDSPLASS I SKYEN / SHARE CONTROL AS / 2015

© 2015 Share Control AS